Поиск

суббота, 15 ноября 2014 г.

ÇERAŞE TEMBOT SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ’NÜN 85. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ


12Kasım2014/Adıge Makh
30 Ekim tarihinde Adıge Cumhuriyeti Çeraşe Tembot Sosyal Bilimler Enstitüsünün kuruluş yıldönümü konulu bir toplantı yapıldı. Toplantıyı katılımcıları selamlayarak Enstitünün müdürü Prof. Dr. Bırsır Batırbıy açtı, katılımcıların ve enstitü çalışanlarının, kurumun 85. kuruluş yıldönümlerini kutladı.
Bırsır Batırbıy, 29 ekim 1929 tarihinde imzalanan devlet kararnamesi ile, bu tarihten itibaren bilimsel çalışmalarına Enstitünün başladığını belirtti. Bilim araştırma enstitüsünün kurulduğu ilk günden itibaren  Otonom Bölge ve ülke yöneticilerinin  desteği ile gün be gün kendi ayakları üzerinde durmaya başladığının da altını çizdi. Günümüzde ise milli bilimlerle alakalı farklı farklı alanlarda büyük çalışmaları olduğunu  belirtti. Gelecekte de milli bilimler alanında gerekli olduğu üzere çalışma ve araştırmalar yapmak üzere gerçekten çaba sarfedileceğini de söyledi.
Günümüzde Enstitü Kollektifinin güzel bir hal içerisinde olduğu, burada çalışmakta olan 65 kişinin üçte birinin çeşitli bilimdallarında doktor ve kandidat olduğunu, bilimsel kitaplar, araştırma kitapları, ilginç bilimsel makaleler, çok sayıda sözlük yayınladıklarını da belirtti. Kardeş cumhuriyetlerimizden gelen bazı kutlama mesajlarını da okudu.
Etkinlikte Adıge Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakan yardımcısı Keretebene Mahmudda konuşma yaptı.  Konuşmasında Adıge Cumhuriyeti Sosyal Bilimler araştırma Enstitüsünün milli onurumuz olduğu, 85 yıllık çalışma döneminde bilimsel büyük bir çalışma-derleme olan yedi ciltlik Nart destanlarını derlemiş incelemiş olmaları, milletimizin gelenek-gööreneklerinin araştırılıyor olması, kültürümüzün derlenmesi, Çerkesce ve Çerkes tarihi, edebiyatı üzerine yapılan çalışmaların büyük önemi olduğunun altını çizerek belirtti. Enstitünün bu önemli gününü AC. Başının da, kendisinin temsil ettiği bakanlığında kutlayarak destek olduklarını da söyledi. Bu kutlamanın ardından 2014 yılı sonuna kadar bu çerçevede yapılacak anma-kutlama  etkinliklerini de destekleyeceklerini en son büyük bir kutlama yapılacağını belirtti.
Enstitü ile enstitü çalışanlarından bilimadamı Becene Murat yaşıtlar. O'na söz verildiğinde samimiyetle birlikte çalıştığı kollektifi tebrik etti ve onların çalışkanlıkları ile Enstütünün güzel bir şekilde anılmasına vesile olduklarını belirtti.
Onlarca yıl boyunca dur durak bilmeden çalışmalarını sürdüren Enstitünün daha önceki yıllardaki yöneticileri de  anıldı, onların gösterdiği başarıların da az olmadığı belirtildi.
Uzun yıllar boyunca Enstütünün yöneticiliğini yapmış olan Mekule Cebrail'e söz verildiğinde  etkinlik çalışanları ile anılarını paylaştı. Nalçik üniversitesinde eğitim görürken 1964 yılında ilk defa Gogol caddesi üzerinde bulunan Enstitüye  geldiğinde toplam üç kişinin çalışmakta olduğunu, bunlardan Avutle Maliç'in yönetisi, Arkeolog P. Ditler ve bir bekçi-müstahdem'in olduğunu söyledi. O zamanlar Enstütünün kök salıp gelişeceğini kimse bilemezdi. Enstitünün yaşamının zorlu dönemlerden, zorluklardan geçmesine rağmen hiç bir zaman geriye adım atmadığını da belirtti. Kendisinin 2 Şubat 1986 tarihinde Adıge Otonom Bölge komitesine çağrılarak Enstitüye yönetici olarak atandığını, göreve başladığında enstitünün içinde bulunduğu durumu da anlattı. O tarihlerde Enstitüde 17 kişi çalışmaktaydı, 14 bilimsel çalışan arasında doktor sıfatına sahip kimse yoktu. Diğer üç personel ise şoför, bekçi ve müstahdemdi. Kısımlar ayrılmamış, dil, tarih vb. alanlarda sektörler oluşmamıştı. O tarihlerde bu göreve geldiğinde Çağdaş normlara uygun hale enstitünün getirilmesinin gerekli olduğunu çok iyi bildiğini, çalışanların sayısının arttırılması, doktora tezleri hazırlanması, bilimsel kitapların yayınlanması konularına özellikle ağırlık verilerek 10 yıl içerisinde Enstitü Kollektifinin gözle görülür bir şekilde yerli yerine oturmaya başladığını bununla birlikte bilimsel anlamda da büyük gelişmeler kat edildiğini belirtti. Tüm bu zaman zarfında Enstitünün Kafkasya genelindeki saygın bilimsel kuruluşlar arasına girdiğini de söyledi.
Etkinlik katılımcıları kendi görüş ve düşüncelerini kutlamalar çerçevesinde dile getirererek paylaştılar.
MAMIRIKO Nuriyet
Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Комментариев нет:

Отправить комментарий